Vuodelle 2024 odotetaan merkittäviä muutoksia polttoainemarkkinoilla, ja bensiinin ja dieselin hinta voi nousta tuntuvasti. Tuleva hinnannousu voi johtua useista tekijöistä, kuten jakeluvelvoitteen toimeenpanosta ja Euroopan unionin (EU) ilmastopolitiikasta.

nouseeko bensan hinta 2024

Tuleva polttoaineen hintapommi

Tuleva polttoaineen hinnannousu johtuu useista tekijöistä, joista tärkeimpiä ovat jakeluvelvoite ja EU:n ilmastopolitiikka. Eduskunnan jo hyväksymä jakeluvelvoite on määrä nostaa 13,5 prosentista 28 prosenttiin tammikuuhun 2024 mennessä. Tällä toimenpiteellä pyritään lisäämään biokomponenttien sisällyttämistä fossiilisiin liikennepolttoaineisiin. Vaikka tällä päätöksellä voi olla myönteisiä ympäristövaikutuksia, sillä on myös kova hintalappu kuluttajille.

Vaikutuksen ymmärtäminen

Nousevien polttoaineiden hintojen vaikutus ei ole yhtenäinen koko yhteiskunnassa. Talouspoliittisen neuvoston tuoreen taustaraportin mukaan kaupunkien ulkopuolella asuvat pienituloiset yksinhuoltajaperheet kärsivät eniten bensiinin ja dieselin korkeista hinnoista. Vuosina 2016–2022 bensiinin hinnat nousivat 60 prosenttia, kun taas dieselin hinnat nousivat huimat 82 prosenttia. Tämä suuntaus viittaa siihen, että polttoaineiden hintojen nousu lisäisi haavoittuvien väestöryhmien taloudellista taakkaa.

Hallituksen rooli

Kun uusi hallitus valmistautuu kohtaamaan tämän lähestyvän kriisin, sen haasteena on lieventää nousevien polttoaineiden hintojen kielteisiä vaikutuksia. Tasapainon löytäminen ympäristötavoitteiden ja taloudellisten näkökohtien välillä ei kuitenkaan ole helppoa. Hallituksen päätös jakeluvelvoitteesta vaikuttaa merkittävästi hinnankorotuksen laajuuteen. Arvioiden mukaan jos velvoite pannaan täysimääräisesti täytäntöön, polttoaineiden hinnat voivat nousta yli 50 senttiä litralta.

Poliittinen dilemma: Talous vs. ympäristöongelmat

Jakeluvelvollisuutta koskeva keskustelu korostaa taloudellisten etujen ja ympäristövaatimusten välistä herkkää tasapainoa. Vaikka biokomponenttien lisääminen polttoaineissa vastaa kestävyystavoitteita, se maksaa kuluttajille, erityisesti niille, jotka jo nyt kamppailevat taloudellisten rajoitteiden kanssa. Lisäksi Suomen sitoutuminen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen EU:n elvytysvaroihin sidottuna lisää politiikan dilemmaa monimutkaisempaa. Päästötavoitteiden saavuttamatta jättäminen, esimerkiksi jakeluvelvoitteen kautta, voi vaarantaa miljardeja elvytysrahastoja.

Verotuksen dynamiikka

Jakeluvelvoitteen lisäksi polttoaineen verotuksen muutokset vaikuttavat edelleen polttoaineiden hintakehitykseen. Bensiinin ja sen korvikkeiden valmistevero laskee keskimäärin 3,9 senttiä litralta vuodesta 2024 vuoteen 2027. Myös dieselöljyn ja sen korvikkeiden valmistevero laskee 3,8 senttiä litralta. Vaikka nämä mukautukset voivat hieman helpottaa kuluttajia, ne eivät todennäköisesti täysin kompensoi muiden hintoja nostavien tekijöiden vaikutusta.

Voit myös säästää enemmän rahaa polttoaineessa käyttämällä bensan hinta laskuri toimintoa, joka tekee laskentaprosessista helppoa.

Johtopäätös:

Selvittäessämme vuoden 2024 polttoaineiden hintojen epävarmuustekijöitä on selvää, että sidosryhmien tulee toimia varovasti. Hallituksen päätöksellä jakeluvelvoitteesta tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia sekä talouteen että ympäristöön. Kohtuuhintaisuuden ja kestävyyden kilpailevien etujen tasapainottaminen vaatii vivahteikkaat poliittiset toimet. Lisäksi on asetettava etusijalle ennakoivat toimet haavoittuvien väestöryhmien tukemiseksi, jotta voidaan lieventää nousevien polttoaineiden hintojen suhteettomia vaikutuksia.

Lue myös – Miksi bensan hinta nousee keskiviikkoisin?