Tarkkaavaiset autoilijat Suomessa ovat jo pitkään havainneet erikoisen kuvion – bensiinin hinta nousee joka keskiviikko merkittävästi, joskus jopa huikeat 30 senttiä litralta. Tämä ilmiö, joka tunnetaan puhekielessä ”keskiviikkoilmiönä”, on saanut monet raapimaan päätään yrittäessään selvittää viikoittaisen hintapiikin syitä.

miksi bensan hinta nousee keskiviikkoisin

Tilastolliset todisteet bensiinin hinnan noususta keskiviikkoisin

Polttoaineiden hintoja eri puolilla Suomea pikkutarkasti seuraavan Tankille-palvelun tietojen mukaan keskiviikkoaamujen hinnannousu on tilastollisesti tosiasia. Palvelun tiedot osoittavat lähes aina keskiviikkoaamuisin tuntuvan hintapiikin, joskus jo tiistai-iltana.

PäiväKeskimääräinen hinnanmuutos (senttiä/litra)
Maanantai-2
Tiistai-3
Keskiviikko+25
Torstai-5
Perjantai-4
Lauantai-3
Sunnuntai-3

Kuten taulukko osoittaa, keskiviikon hinnankorotus erottuu merkittävästi muusta viikosta, keskimäärin 25 senttiä litralta. Tämä herättää kysymyksen: miksi bensan hinta nousee keskiviikkoisin Suomessa?

Asiantuntijat ovat hämmentyneitä keskiviikon hintojen noususta

Alan asiantuntijoidenkin keskuudessa keskiviikon hintapiikin taustalla olevat syyt ovat edelleen mysteeri. Markku Korvenranta, Suomen markkinajohtajan Nesteen öljytuotejohtaja Markku Korvenranta uskoo, että trendi tulee todennäköisesti pikemminkin jakelupuolelta kuin tuotannosta.

”Tällaista trendiä on vaikea nähdä nousevan kansainvälisiltä markkinoilta”, Korvenranta pohtii.

Jakelupuolella St1:n ja S-ryhmän ABC-ketjun edustajat tarjoavat selityksiä, jotka eivät näytä antavan konkreettista perustetta ilmiölle.

St1:n myyntijohtaja Juha Vanninen väittää, että yhtiö seuraa markkinoita ja hinnoittelee nestemäisiä polttoaineita sen mukaan, mutta ei kerro tarkemmin, miksi tämä johtaisi hintojen nousuun nimenomaan keskiviikkoisin.

ABC-ketjun johtaja Harri Tuomaala pitää hinnoittelua kireänä kilpailuna, mutta ei selitä, miksi tämä kilpailupaine ilmenee pääasiassa keskiviikkoisin.

Opittu käytös vai jotain muuta?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Valtteri Virtanen uskoo, että keskiviikkoilmiö on jatkunut niin pitkään, että bensiinimyyjät ovat odottaneet sitä ja siten seuraavat kilpailijoidensa toimintaa.

– Siitä voidaan vetää johtopäätös, että jos näkee etukäteen, minä päivinä polttoaineet ovat edullisia, niin tietysti kuluttajien kannattaa yrittää ajoittaa itse tankkauksensa niille päiville, Virtanen sanoo.

Virtasen mukaan polttoainemyyjien toiminta ei riko mitään lakeja, koska viikoittainen hintavaihtelurytmi ei edellytä myyjien välistä sopimusta eikä välttämättä vahingoita kuluttajia.

Tämä selitys ei kuitenkaan ota suoraan kantaa siihen, miksi bensiinin hinta nousee keskiviikkoisin Suomessa, joten kysymys jää osittain vastaamatta.

Polttoaineiden hintoihin vaikuttavat tekijät Suomessa

Vaikka keskiviikon vaikutus on edelleen hämmentävä tapahtuma, on useita muita tekijöitä, jotka vaikuttavat polttoaineiden yleisiin vaihteluihin Suomessa:

Globaalit markkinavoimat

COVID-19-pandemia johti öljynjalostuskapasiteetin vähenemiseen maailmanlaajuisesti, kun taas Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti energiakriisin. Nämä tapahtumat ovat johtaneet korkeisiin polttoainehintoihin kuluttajille ja erinomaisiin tuloksiin ja osingoihin alan yrityksille.

Hallituksen väliintulot

Suomen hallitus on toteuttanut kaksi toimenpidettä kuluttajien taakan keventämiseksi:

  • Polttoaineveron alennus: Polttoaineveron alennus 168 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 3,5 sentin alennusta bensiinin litralta ja 4 sentin alennusta dieselin litralta.
  • Jakeluvelvoitteen oikaisu: Marinin hallituksen päätös nostaa jakeluvelvoitetta (uusiutuvien energialähteiden osuus polttoaineissa) peruutetaan 13,5 prosentista 28 prosenttiin. Tämä toimenpide rajoittaa hinnankorotuksen 3 senttiin litralta alun perin ennustetun 13 sentin sijaan.
  • Hallituksen toimenpiteiden yhteisvaikutuksena on kuitenkin suhteellisen vaatimaton, noin sentti litralta dieselin ja vielä vähemmän bensiinin hinnanalennus, mikä ei juurikaan ratkaise suoraan keskellä viikon hinnankorotusta.

Kilpailudynamiikka kutistuvilla markkinoilla

Sähköautoihin siirtymisen kiihtyessä Suomen polttoainemarkkinoiden odotetaan supistuvan. ABC-ketjun johtaja Harri Tuomaala ennustaa hintamuutosten kiihtyvän entisestään kilpailutilanteen vuoksi näillä urakkamarkkinoilla.

Vaikka tämä tekijä voi myötävaikuttaa yleiseen hintojen epävakauteen, se ei anna selkeää selitystä pääasiallisesti keskiviikkoisin tapahtuvan hinnankorotusten erityiselle mallille.

Polttoaineen hinnoittelun tulevaisuus ja keskiviikon nousu

Sähköajoneuvoihin siirtymisen edetessä Suomen polttoainemarkkinoiden hinnoittelustrategioiden odotetaan käyvän edelleen läpi. ”Keskiviikon vaikutus” voi jatkua, kehittyä tai jopa heiketä, kun markkinadynamiikka muuttuu.

Polttoaineiden hinnoittelumallien jatkuva seuranta ja analysointi on ratkaisevan tärkeää sekä kuluttajille että alan sidosryhmille, jotta he voivat sopeutua muuttuvaan maisemaan ja ymmärtää polttoaineen hintaa muokkaavia taustatekijöitä Suomessa.

jos haluat tietää autosi kuluttaman polttoaineen määrän, tämä bensalaskuri auttaa sinua laskemaan polttoaineen kustannukset ja käyttötarkoitukset.

jos haluat tietää, kuinka paljon polttoainetta autosi kuluttaa, tämä bensalaskuri auttaa sinua laskemaan polttoainekustannukset ja -kulutuksen.

Keskeiset asiat:

  • Bensiinin hinnalla on Suomessa taipumus nousta merkittävästi joka keskiviikko, ilmiö tunnetaan nimellä ”keskiviikkoefekti”.
  • Vaikka tämä on tilastollisesti todistettu, syyt tämän viikoittaisen hintapiikin takana ovat edelleen mysteeri, ja asiantuntijat yrittävät tarjota konkreettista selitystä.
  • Polttoaineiden hintoihin Suomessa vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa globaali markkinadynamiikka, valtion interventiot ja kilpailutilanne supistuvilla polttoainemarkkinoilla.
  • Kuluttajia kehotetaan ajoittamaan tankkauksensa päiville, jolloin hinnat ovat tyypillisesti alhaisemmat, kuten torstaista tiistaihin, jotta voidaan lieventää keskiviikon hinnannousun vaikutuksia.
  • Sähköajoneuvoihin siirtymisen edetessä Suomen polttoainemarkkinoiden hinnoittelustrategioissa odotetaan tapahtuvan lisää muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa ”keskiviikon vaikutukseen”.

”Keskiviikkoefekti” hämmentää edelleen niin autoilijoita kuin alan asiantuntijoitakin korostaen polttoaineen hinnoittelun monimutkaista dynamiikkaa Suomessa. Vaikka perimmäinen syy on edelleen vaikeaselkoinen, tämän ilmiön tietäminen voi auttaa kuluttajia tekemään tietoisia päätöksiä ja mahdollisesti säästää rahaa pumpulla.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ”keskiviikon efekti” Suomessa?

”Keskiviikkoefektillä” tarkoitetaan ilmiötä, jossa bensiinin hinta pyrkii nousemaan Suomessa merkittävästi joka keskiviikko, joskus jopa 30 senttiä litralta. Tätä mallia on tilastollisesti havaittu vuosia, mutta sen taustalla olevat syyt ovat edelleen mysteeri.

Miksi bensiinin hinnat nousevat keskiviikkoisin asiantuntijoiden mukaan?

Alan asiantuntijat yrittävät tarjota konkreettista selitystä keskiviikon hinnannousulle. Jotkut väittävät, että se voisi liittyä jakeluun eikä tuotantoon, kun taas toisten mielestä se johtuu kireästä kilpailusta tai polttoainemyyjien oppineesta käytöksestä, mutta yksikään ei tarjoa lopullista syytä.

Mitkä muut tekijät vaikuttavat polttoaineiden hintaan Suomessa?

Globaalit markkinadynamiikka, kuten jalostuskapasiteetin väheneminen ja geopoliittiset tapahtumat, valtion interventiot, kuten polttoaineveron alennukset ja uusiutuvien polttoaineiden valtuutukset, sekä kilpailutilanne sähköajoneuvojen nousun myötä kutistuvilla polttoainemarkkinoilla vaikuttavat kaikki polttoaineiden hintavaihteluihin Suomessa.

Miten kuluttajat voivat lieventää keskiviikon hinnannousun vaikutuksia?

Kuluttajia kehotetaan ajoittamaan tankkauksensa päiville, jolloin hinnat ovat tyypillisesti alhaisemmat, kuten torstaista tiistaihin, jotta vältytään keskiviikon hintapiikin vaikutuksilta.

Aiheeseen liittyvä postaus luettavaksi

Nouseeko bensan hinta 2024? Tarkista todellisuus ja tosiasiat

Missä maassa on maailman kallein bensa?