Vuodesta 2024 lähtien bensiinin hintojen maailmanlaajuinen muuttuminen jatkuu, ja jotkut odottamattomat maat ovat nousseet halvimmiksi polttoainevaihtoehdoiksi. Vaikka Yhdysvallat on edelleen suhteellisen edullinen verrattuna moniin muihin maihin, sillä ei ole enää määräävää asemaa alhaisimpien bensiinihintojen tarjoamisessa.

Viimeisimpien lokakuun 2023 tietojen mukaan tässä on kymmenen parasta maata, joissa on halvin bensiini Yhdysvaltain gallonaa kohden:

SijoitusMaaBensiinin hinta (USD per gallona)
1Iran0,108 dollaria
2Libya0,118 dollaria
3Venezuela0,132 dollaria
4Algeria1,268 dollaria
5Kuwait1,285 dollaria
6Angola1,369 dollaria
7Egypti1,409 dollaria
8Turkmenistan1,625 dollaria
9Malesia1,628 dollaria
10Kazakstan1,711 dollaria

Bensiinin hintojen dramaattinen ero eri puolilla maailmaa johtuu ensisijaisesti maailman raakaöljymarkkinoiden heilahteluista sekä yksittäisten hallitusten poliittisista päätöksistä.

missä maassa on maailman halvin bensiini

Halvan bensiinin hintoihin vaikuttavat tekijät

Maailmanlaajuisesti merkittävin kaasun hintoihin vaikuttava tekijä on bensiinin valmistuksen pääraaka-aineen, raakaöljyn hinta. Öljyn maailmanlaajuisen tarjonnan ja kysynnän muutokset, geopoliittiset jännitteet, tuotantohäiriöt ja öljyntuottajamaiden järjestön OPECin päätökset vaikuttavat kaikki raakaöljyn hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa kaasun hintaan.

Globaalin öljymarkkinoiden dynamiikan lisäksi useat maat, erityisesti ne, joilla on merkittäviä kotimaisia öljyvarantoja, ovat toteuttaneet politiikkaa, jolla tuetaan bensiinin hintoja kansalaisilleen. Tämä auttaa pitämään polttoainekustannukset alhaisina, usein valtion budjettien tai ympäristönäkökohtien kustannuksella.

Halvin bensan hinta maailmassa: Iran, Libya ja Venezuela

Kolmella absoluuttisen halvimman bensiinin hinnalla maalla – Iranilla, Libyalla ja Venezuelalla – on yhteinen piirre: niillä on valtavat kotimaiset öljyvarat ja ne kohtaavat erilaisia haasteita tuotannon viennissä.

Iranille ja Venezuelalle Yhdysvaltain asettamat pakotteet ovat rajoittaneet voimakkaasti niiden mahdollisuuksia myydä öljyä globaaleilla markkinoilla, mikä on johtanut polttoaineen ylitarjontaan niiden rajojen sisällä. Samaan aikaan Libyan pitkittynyt poliittinen epävakaus ja sisällissota ovat häirinneet sen öljynvientikapasiteettia, mikä taas on johtanut kotimaisen polttoaineen saatavuuteen.

Tarjontapuolen tekijöiden lisäksi nämä kolme maata ovat myös tukeneet voimakkaasti kotimaan bensiinin hintojaan, ja hallitukset ovat antaneet huomattavaa taloudellista tukea pitääkseen polttoainekustannukset alhaisina kuluttajille.

Lukea paljonko polttoaineen auto kuluttaa joten voit säästää polttoainekustannuksia helposti.

Halvan bensiinin ympäristö- ja talousvaikutukset

Vaikka halpa bensiini voi olla siunaus kuluttajille, sillä voi olla myös merkittäviä ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia. Tuetut polttoainehinnat voivat vähentää investointeja uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen sekä rohkaista fossiilisten polttoaineiden liikakäyttöön, mikä lisää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisäksi näiden polttoainetukien taakka voi rasittaa merkittävästi valtion budjetteja, mikä saattaa ohjata resursseja pois muista kriittisistä julkisista palveluista, kuten terveydenhuollosta, koulutuksesta tai infrastruktuurin kehittämisestä.

Poliittisten päättäjien maissa, joissa bensiinin hinta on erittäin alhainen, on huolellisesti tasapainotettava kansalaistensa tarpeet energiapolitiikkansa pitkän aikavälin kestävyyden ja ympäristövaikutusten kanssa.

Tärkeimmät asiat

  • Iran, Libya ja Venezuela tarjoavat tällä hetkellä maailman halvinta bensiiniä, joiden hinnat vaihtelevat 0,108 dollarista 0,132 dollariin per gallona.
  • Kaasun maailmanmarkkinahintojen päätekijä on raakaöljyn hinta, johon vaikuttavat muun muassa tarjonta ja kysyntä, geopoliittiset jännitteet ja OPEC-päätökset.
  • Maat, joilla on merkittäviä kotimaisia öljyvarantoja ja vientirajoituksia, sekä maat, jotka tukevat voimakkaasti polttoaineiden hintoja, voivat tarjota kansalaisilleen halvimmat bensiinikustannukset.
  • Vaikka halpa bensiini voi hyödyttää kuluttajia lyhyellä aikavälillä, se voi myös johtaa ylikulutukseen ja ympäristöongelmiin, mikä edellyttää hallituksilta huolellista poliittista harkintaa.

Aiheeseen liittyvä viesti lukea –

Missä maassa on maailman kallein bensa?

Miksi eri huoltoasemilla on eri bensan hintoja?